BTC né quả bóng trách nhiệm

    Gốc

    Báo cáo tổng kết của trưởng BTC giải, trưởng ban kỷ luật đã nêu được tất cả các vấn đề nổi cộm trong mùa giải qua nhưng lại né tất cả những nguyên nhân cốt lõi dẫn đến những sự cố

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/the-thao/239611.asp