Broadway u ám vì biểu tình

(CATP) Hầu hết các rạp hát của Broadway đều tối đen cuối tuần qua khi các thành viên của đội dọn dẹp phông cảnh biểu tình trong một cuộc tranh cãi với chủ các rạp hát và nhà sản xuất.