Britney Spears trả hàng đống tiền cho các luật sư

Ngày hôm qua tòa án Los Angeles yêu cầu Britney phải trả 400,000 USD cho các luật sư và người quản lý của cô