Britney Spears sẽ công bố nhật ký video

    Gốc

    Ca sĩ Britney Spears (ảnh) sẽ công bố nhật ký cá nhân bằng video do chính cô tự ghi lại trong 6 tháng qua.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2008/4/19/235137.tno