BRICS 2024 - đậm màu sắc Nga | Nhìn ra thế giới | 21/06/2024

Hợp tác kinh tế, tài chính là lĩnh vực quan trọng nhất của BRICS. Là Chủ tịch BRICS năm nay, Nga sẽ tập trung vào các vấn đề liên quan đến tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa các quốc gia thành viên trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, công nghệ đổi mới và các vấn đề xã hội. Mục tiêu chung là tạo điều kiện cho sự tăng trưởng kinh tế ổn định của tất cả các quốc gia BRICS.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/brics-2024-dam-mau-sac-nga-nhin-ra-the-gioi-21-06-2024-245056.htm