Bremen và bài toán nhân sự

    Gốc

    Bremen đang đi ngược lại quy luật của mùa Đông. Không có bất kỳ bản hợp đồng mới nào, Bremen thậm chí còn liên tục mất người. Và dĩ nhiên, họ đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng nhân sự trước khi mùa giải trở lại sau 10 ngày nữa.

      Nguồn ICTNews: www.bongda24h.vn/default.aspx?CateID=193&ID=10663&tabid=300