Brazil điều tra chống bán phá giá xơ sợi staple nhân tạo polyeste từ Việt Nam

Ủy ban Ngoại thương (SECEX) thuộc Bộ Phát triển, Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ Brazil đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá với sản phẩm xơ sợi staple nhân tạo từ polyeste (Polyester Staple Fiber) nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Malaysia và Thái Lan.

Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công thương cho biết, sản phẩm bị điều tra là xơ sợi staple nhân tạo từ polyeste (Polyester Staple Fiber) có mã HS. 5503.20.90.

Nguyên đơn đề nghị điều tra là Hiệp hội Sản xuất Sợi Nhân tạo và Tổng hợp Brazil ("ABRAFAS"). Biên độ phá giá cáo buộc cụ thể là Trung Quốc: USD 467,64/t / 45%; Việt Nam: USD 385,25/t / 39,3%; Thái Lan: USD 288,64/t / 26,9%; Malaysia: USD 459,43/t / 49,1%.

Brazil điều tra chống bán phá giá xơ sợi staple nhân tạo polyeste từ Việt Nam. Ảnh: minh họa

Thời kỳ điều tra: từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023. Thời kỳ điều tra thiệt hại: từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 6 năm 2023.

Theo thông báo của SECEX, thời hạn đăng ký bên quan tâm vụ việc là ngày 10/4/2024, thời hạn để trả lời bảng câu hỏi đối với Bị đơn bắt buộc và các nhà xuất khẩu quan tâm tới vụ việc là ngày 2/5/2024, có thể gia hạn muộn nhất tới ngày 3/6/2024 đối với Bị đơn bắt buộc của vụ việc.

Thời hạn trả lời bản câu hỏi đối với các nhà nhập khẩu và doanh nghiệp sản xuất trong nước của Brazil là ngày 26/4/2024, có thể gia hạn muộn nhất tới ngày 27/5/2024.

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến sự kiện nêu trên cần chủ động liên hệ với Cục Phòng vệ thương mại để nhận được thông tin và hỗ trợ, tư vấn cụ thể, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng.

Song Linh

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/brazil-dieu-tra-chong-ban-pha-gia-xo-soi-staple-nhan-tao-polyeste-tu-viet-nam-148845.html