Braxin muốn trở thành bạn hàng số một của Cuba

    Báo VTC News
    Gốc

    Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Felipe Perez Roque tại La Habana ngày 30/5, Bộ trưởng Ngoại giao Braxin Celso Amorin đã bày tỏ nguyện vọng Braxin muốn trở thành bạn hàng số một của Cuba.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/251995/Default.aspx