BR-VT được giao dự toán 934,470 tỷ đồng

  Báo Bà Rịa - Vũng Tàu
  7 liên quanGốc

  Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 582/QĐ-TTg giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2022 cho BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân gần 110 ngàn tỷ đồng. Trong đó, TP. Hà Nội 18.912,579 tỷ đồng, TP.Hồ CHí Minh 20.125,884 tỷ đồng, tỉnh An Giang 1.447,624 tỷ đồng, BR-VT là 934,470 tỷ đồng…

  Hội đồng quản lý BHXH có trách nhiệm chỉ đạo và giám sát việc thực hiện dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT được giao năm 2022, bảo đảm việc thực hiện đúng quy định.

  Đối với chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2022 và các năm trước vượt dự toán hàng năm được Thủ tướng Chính phủ giao và đã được BHXH Việt Nam thẩm định, tổng hợp bảo đảm nguyên nhân khách quan, Hội đồng quản lý BHXH chủ động quyết định việc tạm cấp kinh phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT từ Quỹ BHYT cho các địa phương để bảo đảm kinh phí kịp thời cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên cơ sở đề xuất của BHXH Việt Nam. Số kinh phí tạm cấp tối đa bằng 80% số kinh phí đã được BHXH Việt Nam thẩm định, tổng hợp do nguyên nhân khách quan, đã được Hội đồng quản lý BHXH thông qua.

  Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo BHXH cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính và cơ quan có liên quan thực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả Quỹ BHYT và dự toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT được giao, không giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT...

  Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh gắn với chất lượng dịch vụ y tế và chế tài xử lý các trường hợp không bảo đảm chất lượng dịch vụ.

  QUANG LÊ

  Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202205/chi-kham-benh-chua-benh-bao-hiem-y-te-br-vt-duoc-giao-du-toan-934470-ty-dong-950883/