BQLDA Bồi thường, Giải phóng mặt bằng và Hỗ trợ TĐC tỉnh Đồng Nai: 100% chỉ định thầu

Từ đầu năm 2023 đến nay BQLDA Bồi thường,GPMB và Hỗ trợ TĐC tỉnh Đồng Nai đã công bố 6 dự án đầu tư phát triển, 16 kế hoạch lựa chọn nhà thầu (LCNT), 15 gói thầu, 31 kết quả LCNT đều chỉ định thầu rút gọn.

Theo Thống kê của Hệ thống Mua sắm công (Muasamcong.mpi.gov.vn), từ đầu năm 2023 đến nay Ban Quản lý Dự án Bồi thường, Giải phóng mặt bằng và Hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai đã công bố 6 dự án đầu tư phát triển, 16 kế hoạch lựa chọn nhà thầu, 15 thông báo mời thầu và 31 kết quả lựa chọn nhà thầu. Tất cả các kết quả lựa chọn nhà thầu này đều thuộc loại hình tư vấn, hình thức dự thầu (đấu thầu trực tiếp), hình thức lựa chọn nhà thầu (chỉ định thầu rút gọn).

Những nhà thầu được Ban Quản lý Dự án Bồi thường, Giải phóng mặt bằng và Hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai lựa chọn thường lặp lại, tuy nhiên cũng có đơn vị cá biệt được công bố trúng thầu liên tục như: Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng AIC, Công ty TNHH Hưng Minh Khôi...

Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng AIC thường xuyên được chỉ định thầu tại Ban Quản lý Dự án Bồi thường, Giải phóng mặt bằng và Hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai

Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng AIC thường xuyên được chỉ định thầu tại Ban Quản lý Dự án Bồi thường, Giải phóng mặt bằng và Hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai

Nhà thầu đứng đầu tới thời điểm hiện tại là Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng AIC khi chỉ từ 18/7 đến 30/8, công ty này được công bố trúng 9 gói thầu do Ban làm chủ đầu tư.

Được biết, Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng AIC có địa chỉ tại số 01-01, khu Amber Court, đường D9, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai. thành lập năm 2003 thuộc loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên, tham gia mạng đấu thầu năm 2015. Người đại diện pháp luật Trần Ngọc Ánh. Trong lịch sử tham gia đấu thầu tham gia 48 gói trúng 47 gói, 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 10 tỷ đồng trong đó với vai trò nhà thầu độc lập hơn 8,5 tỷ đồng, với vai trò nhà thầu liên danh hơn 2,3 tỷ đồng. Các tỉnh thành đã tham gia thầu: Bình Dương (9), Đồng Nai (9), Bến Tre (2), không xác định (28)

Đứng thứ 2 là Công ty TNHH Hưng Minh Khôi, từ ngày 18/7 đến 30/8 được công bố trúng 7 gói thầu. Công ty TNHH Hưng Minh Khôi có địa chỉ tại 169/6, KP 6, phường Tân Biên, TP Biên Hòa, Đồng Nai, thành lập năm 2016, tham gia mạng đấu thầu năm 2022, người đại diện pháp luật: Trần Kim Ngọc với ngành nghề chính đăng kí trên mua sắm công: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan ...

Công ty TNHH Hưng Minh Khôi chưa từng ghi nhận trượt thầu khi tham gia 15 gói trúng cả 15 với tổng giá trị trúng thầu khoảng 39 triệu (các gói thầu này đều được chỉ định thầu). Các tỉnh thành đã tham gia thầu: Đồng Nai (9), Bình Dương (3), Bến Tre (2), không xác định (1).

Ngoài ra còn rất nhiều các công ty khác cũng trúng 2-3 gói thầu như Công ty TNHH Thương mại đo đạc xây dựng Thái Dương; Công ty CP thẩm định giá Đồng Nai...

Ban Quản lý Dự án Bồi thường, Giải phóng mặt bằng và Hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai mới được thành lập năm 2022, do ông Nguyễn Hồng Quế là người đại diện pháp luật với chức vụ Phó giám đốc phụ trách. Từ đầu năm 2023 đến nay công bố 6 dự án đầu tư phát triển, 16 kế hoạch lựa chọn nhà thầu, 15 gói thầu, 31 kết quả lựa chọn nhà thầu.

Thục Anh

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tin-247/bqlda-boi-thuong-giai-phong-mat-bang-va-ho-tro-tdc-tinh-dong-nai-100-chi-dinh-thau-187340.html