BP rút khỏi lĩnh vực khí đá phiến ở Trung Quốc

Tập đoàn dầu khí BP có kế hoạch rút khỏi hai hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC) tại các dự án khí đá phiến ở tỉnh Tứ Xuyên phía Tây Nam Trung Quốc sau khi 8 trong 10 giếng khoan thăm dò không đạt kết quả khả quan.

BP là Tập đoàn dầu khí quốc tế lớn cuối cùng sau Royal Dutch Shell, Exxon Mobil, ConocoPhillips và ENI rút khỏi việc thăm dò khí đá phiến ở Trung Quốc, đồng nghĩa với việc lĩnh vực này sẽ hoàn toàn thuộc về các công ty dầu khí trong nước của Trung Quốc.

Vào tháng 3/2016, BP đã ký hợp đồng đầu tiên với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) về việc thăm dò và khai thác khí đá phiến tại Lô Neijiang-Dazu ở Tứ Xuyên. Tiếp theo đó, công ty đã ký hợp đồng PSC thứ hai ở Lô Rongchangbei vào cuối năm 2016. CNPC là nhà điều hành trong cả hai giao dịch này.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)