Botaoshi - môn thể thao hỗn loạn và nguy hiểm ở Nhật Bản

Tương tự lễ hội cướp phết của Việt Nam, botaoshi là trò chơi truyền thống với 150 người tham gia của Nhật Bản, trò này khá nguy hiểm nên mỗi người chơi được trang bị một mũ bảo hộ.

An Ngọc Theo CNN