Bốt lấy mẫu xét nghiệm di động 'made in Việt Nam'

    VNEWS
    21 liên quanGốc

    Ngay khi hoàn thiện kiểm tra chỉ tiêu chuyên môn, chiều 13/6, Hiệp hội công nghiệp phụ trợ Việt Nam đã lắp ráp hoàn thiện Bốt lấy mẫu xét nghiệm di động. Bốt xét nghiệm này hoàn toàn do Việt Nam sản xuất, sẽ là phương tiện hỗ trợ chuyên dụng phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

      Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/bot-lay-mau-xet-nghiem-di-dong-made-in-viet-nam-214104.htm