Bột giặt NET tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 15%

Cổ tức sẽ được thanh toán vào ngày 14/12/2016. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp bột giặt này đã hoàn thành kế hoạch đề ra đầu năm.

HĐQT CTCP Bột giặt NET (mã NET- HOSE) vừa quyết định tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2016 với tỷ lệ 15%.

Theo đó, NET sẽ chi ra gần 33,6 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức năm 2016. Danh sách cổ đông sẽ được chốt vào ngày 30/11/2016. Ngày giao dịch không hưởng quyền vào ngày 29/11.

Cổ tức dự kiến được thanh toán dự kiến 14/12/2016.

Bột giặt NET tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 15% - Ảnh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, Bột giặt NET thu về 603,4 tỷ đồng hoàn thành 72% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 84,9 tỷ đồng, vượt 6% chỉ tiêu lợi nhuận. Lợi nhuận sau thuế 67,92 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Năm 2017, NET đặt mục tiêu doanh thu 870 tỷ đồng tăng nhẹ 3,6% so với kế hoạch 2016, tuy nhiên dự kiến tổng chi phí trong năm 2017 sẽ tăng thêm 7,6% . Lợi nhuận kế hoạch do vậy chỉ đặt mục tiêu 52 tỷ đồng tương ứng giảm 35% so với kế hoạch 2016.

Mới đây, một doanh nghiệp khác ngành bột giặt là LIX cũng cho biết sẽ thực hiên tạm ứng cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 20%. LIX dự kiến sẽ chi ra gần 65 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho các cổ đông.