Bột giặt LIX (LIX) dự kiến lợi nhuận giảm 50% trong quý III/2021 về 30 tỷ đồng

  Báo Đầu Tư Chứng Khoán
  2 liên quanGốc

  CTCP Bột giặt LIX (mã chứng khoán LIX - sàn HOSE) thông qua kế hoạch kinh doanh quý III/2021.

  Theo đó, trong quý III/2021, LIX dự kiến doanh thu là 548 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 30 tỷ đồng, lần lượt giảm 16,8% và 50% so với cùng kỳ năm trước.

  Trước đó, LIX công bố Báo cáo tài chính quý II/2021 ghi nhận doanh thu thuần đạt 657 tỷ đồng, giảm 5% so cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm 3% xuống 517,3 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận gộp giảm 11% xuống còn 139,3 tỷ đồng.

  Đồng thời, doanh thu hoạt động tài chính giảm 62%; chi phí bán hàng giảm 8%, song chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 10%. Sau khi trừ các chi phí, LIX thu về 40 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm tới 17%.

  Lũy kế 6 đầu năm 2021, doanh thu thuần của LIX giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái xuống mức 1.355,6 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 105,2 tỷ đồng và sau thuế 84,2 tỷ đồng, giảm 25%.

  Năm nay, Công ty đặt ra kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 2.652 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 225 tỷ đồng, lần lượt giảm 8,6% và 23,1% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành 46,8% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

  Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/8, cổ phiếu LIX giảm 600 đồng về 58.000 đồng/cổ phiếu.

  Vũ Duy Bắc

  Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/bot-giat-lix-lix-du-kien-loi-nhuan-giam-50-trong-quy-iii-2021-ve-30-ty-dong-post277299.html