Boondoggle nghĩa là gì?

Boondoggle ra đời từ những năm 1920, ban đầu được dùng để chỉ một món đồ quen thuộc với các hướng đạo sinh.

Boondoggle /ˈbuːnˌdɒɡ.əl/ (Danh từ): Việc làm vô ích.

Định nghĩa:

Cambridge Dictionary định nghĩa boondoggle là một tác phẩm đắt tiền nhưng không cần thiết, đặc biệt là tác phẩm được công chúng trả tiền. Trong khi đó, Merriam-Webster Dictionary đưa ra hai cách giải thích cho danh từ này. Cụ thể như sau:

1. Một loại dây bện được các hướng đạo sinh ở Mỹ dùng như khăn quàng cổ hoặc đồ trang trí.

2. Một dự án hoặc hoạt động thiếu thực tế, gây lãng phí thời gian.

Một giả thuyết cho rằng từ boondoggle ra đời vào những năm 1920. Thời gian này, các hoạt động hướng đạo sinh khá phổ biến tại Mỹ. Những cậu bé dành nhiều thời gian vui chơi, hoạt động ngoài trời và bện những sợi dây da thành vòng cổ hoặc khăn buộc. Robert Link, một lãnh đạo đoàn hướng đạo sinh, đã lấy từ boondoggle để đặt tên cho sản phẩm này.

Ứng dụng của từ boondoggle trong tiếng Anh:

- Critics say the dam is a complete boondoggle - over budget, behind schedule, and unnecessary.

Dịch: Những người chỉ trích cho rằng việc xây con đập này là một điều vô ích vì quá ngân sách, chậm tiến độ và không cần thiết.

- Scott concluded his review by claiming the whole film's production was a boondoggle.

Dịch: Scott kết thúc bài đánh giá bằng cách tuyên bố toàn bộ quá trình sản xuất bộ phim là một điều vô ích.

Thái An

Đồ họa: Minh Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/boondoggle-nghia-la-gi-post1331782.html