Boom Online và Gachapon – Quả trứng may mắn!

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Từ ngày 26/10 đến 26/11/2007, game Boom Online tiếp tục đưa ra một tính năng thú vị để phục vụ cộng đồng Boomer trong một sự kiện mới mang tên Gachapon – Quả trứng may mắn.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8103&t=pcolarticle