Bóng xuân xưa

Trên cánh đồng dọc miền xuân xứ sở Mùi khói chiều thơm vạt đất cố hương Ta trở về cúi đầu nghe mưa nắng Tiếng núi sông vòng vọng giữa muôn trùng

Hoa bưởi vương vườn ai loang khói biếc
Níu xuân thì vào bổi hổi chiêm bao
Những trắng trong rơi ngang thềm nắng cũ
Đậu trong ta dăm cánh mỏng âm thầm

Còn ai về ngõ rêu xanh như mộng
Lá rụng dày trên từng phiến thời gian
Có phải người lỡ mùa sầu đông tím
Gió đổi chiều đánh động cả tâm tư

Ngày đã tàn còn gì chưa thổ lộ
Phía xa xôi gặp lại tiếng chuông trầm
Bờ sông vắng người ngồi bên lau trắng
Mảnh trăng chiều bảng lảng bóng xuân xưa…

TRẦN THANH THOA

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/bong-xuan-xua-3130610.html