Bóng rổ trường học

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    College Hoops 2K8 không có nhiều khác biệt nổi trội so với sản phẩm trước đó, mà tập trung vào những cải tiến nhỏ về cơ cấu và chế độ chơi.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Dang-choi/2008/01/3B9AE169