Bóng đèn kiểu mới sáng và bền hơn

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Các kỹ sư thuộc NASA vừa phát minh ra loại bóng đèn điện mới với nắp chụp trên đỉnh dùng chất liệu chrome, thiết kế này giúp ánh sáng không bị phân tán mà sẽ tụ hội xuống dưới nên sáng hơn bóng đèn thường 40%.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200848/20081126215623.aspx