Bóng đèn Điện Quang giải trình lãi quý 3 bất ngờ tăng vọt

Trong quý 3, mặc dù doanh thu của Bóng đèn Điện Quang giảm 29 tỷ đồng tương ứng mức giảm 10% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế đạt trên 45 tỷ đồng, tăng đột biến 57% so với quý 3 năm ngoái.

Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã chứng khoán DQC) vừa gửi báo cáo giải trình kết quả kinh doanh công ty mẹ và hợp nhất quý 3/2016 lên UBCKNN và Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM.

Bóng đèn Điện Quang giải trình lãi quý 3 bất ngờ tăng vọt - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Báo cáo kết quả kinh doanh công ty mẹ cho thấy, trong quý 3 đạt 256,7 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt đến 42 tỷ đồng, tăng mạnh 59%. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần công ty mẹ đạt 709 tỷ đồng, tăng trưởng 10,2%; lợi nhuận sau thuế đạt 143,7 tỷ đồng, tăng gần 13,7% so với cùng kỳ.

Về kết quả kinh doanh hợp nhất của công ty, trong quý 3/2016, doanh thu thuần công ty đạt 250,3 tỷ đồng, giảm 29 tỷ đồng tương ứng mức giảm 10% so với quý 3 năm ngoái; trong khi đó lợi nhuận sau thuế đạt trên 45,1 tỷ đồng, tăng đột biến 57% so với quý 3 năm ngoái; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 44,3 tỷ đồng; tăng 60,5%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần hợp nhất của Bóng đèn Điện Quang đạt 698,3 tỷ đồng, tăng gần 12,8% so với cùng kỳ năm ngoài; lợi nhuận sau thuế đạt gần 152 tỷ đồng, tăng trưởng 13,8%; lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 130,7 tỷ đồng, tăng 15,6%.

Theo giải trình từ phía công ty, doanh thu tăng chủ yếu do lượng hàng tiêu thụ nội địa tăng mạnh. Bên cạnh đó, việc kiểm soát tốt giá thành, chi phí lãi vay nên lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng mạnh.

VĂN HUY