Bong bóng lên trời

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Mẹ em đứng đó nhìn, không mắng nhưng cũng không hỏi em có muốn mua 1 quả khác không... Khai giảng năm đó, một mình em không có bóng bay để thả lên trời.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=57150