Bông Bạch Tuyết đăng ký giao dịch cổ phiếu trở lại

Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT) vừa nộp hồ sơ đăng ký đưa cổ phiếu vào giao dịch trên sàn UPCoM tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Bông Bạch Tuyết đăng ký giao dịch cổ phiếu trở lại - Ảnh 1

Sắp tới cổ đông có thể dễ dàng mua bán cổ phiếu BBT

Để hoàn tất thủ tục, từ ngày 21.8, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN - Chi nhánh TP.HCM sẽ ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán BBT.

Như vậy sau bao nhiêu năm chờ đợi, cổ đông của Bông Bạch Tuyết đã có thể giao dịch cổ phiếu dễ dàng hơn. Bởi cổ phiếu có mã là BBT này đã bị tạm ngừng giao dịch trên sàn chứng khoán TP.HCM kể từ ngày 3.8.2009 sau nhiều năm liên tiếp công ty bị thua lỗ.

Kết thúc năm 2016, công ty đạt doanh thu 84 tỉ đồng, bằng 98,92% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt gần 15 tỉ đồng, đạt 327,75% kế hoạch năm.

Năm 2017, công ty dự kiến doanh thu đạt 101 tỉ đồng, tăng 19,11% so với thực hiện năm 2016; lợi nhuận trước thuế đạt 24,3 tỉ đồng, tăng 64,75% so với thực hiện năm 2016. Đặc biệt, Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua phương án phát hành 2,96 triệu cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 68,4 tỉ đồng lên 98 tỉ đồng với giá 10.000 đồng, đồng thời rút tên Công ty cổ phần May Gia Định ra khỏi danh sách cổ đông chiến lược và cổ đông chiến lược của công ty là Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thừa Thiên-Huế.

M.Phương