Bốn nhiệm vụ trong Tháng an toàn giao thông

    Báo Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    ND - Mục tiêu của Tháng ATGT là: "Không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng, khắc phục ùn tắc giao thông nhiều giờ, giảm cả ba tiêu chí về TNGT (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với tháng 8-2008". Ủy ban ATGT quốc gia đã chỉ đạo thực hiện bốn nhiệm vụ trọng tâm.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=129451&sub=52&top=37