Bốn nhiệm vụ trọng tâm của kiểm tra Đảng trong CAND

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Phát biểu tại kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng, Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh việc đấu tranh ngăn chặn sự sa sút, giảm lòng tin vào lý tưởng cách mạng, chống tham nhũng, chống những biểu hiện sa đọa, thoái hóa, biến chất… là nhiệm vụ cấp bách và thường xuyên của công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình hiện nay. Để thực hiện tốt nhiệm vụ nặng nề đó, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ CATW cần làm tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/10/101637.cand