Bốn năm tạm giữ, 1.900 xe trở thành thép phế

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Ông Hoàng Duy Hùng, Giám đốc Công ty Khai thác điểm đỗ xe - thuộc Sở Giao thông - Công chính (GTCC) Hà Nội cho biết: hiện còn tồn đọng tới gần 3.000 xe từ năm 2003 tới nay, trong đó có hơn 1.900 xe máy vi phạm không có người tới nhận, phần lớn phơi mưa nắng đằng đẵng bốn năm và đang trở thành đống thép phế.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107038&sub=52&top=37