Bốn khuyến cáo về phòng, chống bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm

    Gốc

    ND - Bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm lây lan nhanh và dễ tử vong, nhưng có thể đề phòng được. Để ngăn ngừa bệnh và phòng dịch bệnh lây lan, mọi người thực hiện những khuyến cáo sau:

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=109578&sub=127&top=39