Màn đua tốc độ của 4 đời Audi R8 mạnh nhất

Bốn phiên bản Audi R8 gồm V8 Manual, V10 GT Spyder, V10 LMX và V10 Performance cùng chạy thử trên đường với các điều kiện giống nhau để tìm ra chiếc xe nhanh nhất.

Tuấn Thanh - Quang Khải Video: carwow