Bốn doanh nghiệp niêm yết trên HNX đối mặt với tình trạng hủy niêm yết

HNX cho biết các cổ phiếu niêm yết trên HNX gồm ALV, CMI, PVV và SDD báo cáo giải trình tình trạng bị hủy niêm yết...

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu ALV trong thời gian vừa qua - Nguồn: HNX.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết các cổ phiếu niêm yết trên HNX gồm ALV, CMI, PVV và SDD báo cáo giải trình tình trạng bị hủy niêm yết.

Theo đó, theo thống kê từ HNX, tính đến ngày 11/4/2019, ALV này đã chậm nộp báo cáo tài chính năm có kiểm toán 3 năm liên tiếp từ 2016, 2017 và 2018.

Cụ thể: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 có thời hạn báo cáo là 30/3/2017 thì tới ngày 18/4/2017 công ty mới báo cáo; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 có thời hạn báo cáo là 30/3/2018 thì tới ngày 28/6/2018 công ty mới báo cáo; còn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 có thời hạn báo cáo là 1/4/2019 thì đến nay công ty vẫn chưa có báo cáo.

Cùng với nguyên nhân chây ì nộp báo cáo tài chính có kiểm toán 3 năm liên tiếp từ 2016-2018, cổ phiếu CMI của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam cũng thuộc trường hợp bị hủy niêm yết bắt buộc.

Một cổ phiếu khác là PVV của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 cũng đối mặt với nguy cơ hủy niêm yết do HNX nhận thấy kết quả kinh doanh của công ty này bị thua lỗ trong 3 năm liên tục từ năm 2016-2018.

Đồng thời, cổ phiếu SDD của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây lắp Sông Đà cũng thuộc diện bị hủy niêm yết do sau khi xem xét báo cáo kiểm toán năm 2018, HNX nhận thấy tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2018.

Như vậy, các cổ phiếu này thuộc trường hợp bị hủy niêm yết theo quy định tại điểm k khoản 1 điều 60 nghị định 58/2012-NĐ-CP ngày 20/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

Ngoài ra, HNX đưa cổ phiếu MSC của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận vào diện bị cảnh báo từ ngày 16/4/2019 do lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2018 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 trên báo cáo tài chính đã kiểm toán là con số âm.

Hà Anh