Bốn điều kiện để hợp đồng lao động vô hiệu

Điều 50, Bộ luật Lao động quy định bốn điều kiện để một hợp đồng lao động (HĐLĐ) vô hiệu hoàn toàn, khi toàn bộ nội dung của HĐLĐ trái pháp luật; người ký kết HĐLĐ không đúng thẩm quyền; công việc mà hai bên đã giao kết trong HĐLĐ là công việc bị pháp luật cấm và cuối cùng là nội dung của HĐLĐ hạn chế hoặc ngăn cản quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động (NLĐ).

Bốn điều kiện để hợp đồng lao động vô hiệu - Ảnh 1

Điều 50, BLLĐ quy định bốn điều kiện để một hợp đồng lao động (HĐLĐ) vô hiệu hoàn toàn, khi toàn bộ nội dung của HĐLĐ trái pháp luật - Ảnh: T.L

Thứ đến, HĐLĐ sẽ vô hiệu từng phần, khi nội dung của phần đó vi phạm pháp luật nhưng không ảnh hưởng đến các phần còn lại của hợp đồng. Trong trường hợp một phần hoặc toàn bộ nội dung của HĐLĐ quy định quyền lợi của NLĐ thấp hơn quy định trong pháp luật về lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể đang áp dụng hoặc nội dung của HĐLĐ hạn chế các quyền khác của NLĐ thì một phần hoặc toàn bộ nội dung đó bị vô hiệu. Theo đó người hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyên bố HĐLĐ vô hiệu được giao cho cơ quan thanh tra lao động và tòa án nhân dân.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 44/2013/NĐ-CP quy định chi tiết các quy định nói trên. Theo đó trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố HĐLĐ vô hiệu từng phần, người sử dụng LĐ và NLĐ phải sửa đổi, bổ sung HĐLĐ bằng việc ký kết phụ lục HĐLĐ hoặc giao kết HĐLĐ mới theo quy định của pháp luật. Trong thời gian từ khi tuyên bố HĐLĐ vô hiệu từng phần đến khi hai bên sửa đổi, bổ sung phần nội dung bị tuyên bố vô hiệu thì quyền và lợi ích của NLĐ được giải quyết theo quy định của nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và quy định của pháp luật về lao động. Riêng đối với HĐLĐ vô hiệu có tiền lương thấp hơn so với quy định của pháp luật về lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể đang áp dụng thì hai bên thỏa thuận lại. Người sử dụng LĐ có trách nhiệm hoàn trả phần chênh lệch giữa tiền lương đã thỏa thuận với tiền lương trong HĐLĐ vô hiệu theo thời gian thực tế làm việc của NLĐ nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Đối với HĐLĐ vô hiệu toàn bộ, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố HĐLĐ vô hiệu toàn bộ do người ký kết HĐLĐ không đúng thẩm quyền, cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn các bên ký lại HĐLĐ. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố HĐLĐ vô hiệu toàn bộ do quy định quyền lợi của NLĐ thấp hơn so với quy định của pháp luật thì người sử dụng LĐ và NLĐ có trách nhiệm giao kết HĐLĐ mới theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố HĐLĐ vô hiệu toàn bộ, do công việc hai bên đã giao kết trong HĐLĐ là công việc bị pháp luật cấm, hai bên giao kết HĐLĐ mới. Trường hợp không giao kết được HĐLĐ mới thì NLĐ được nhận một khoản tiền do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất cứ mỗi năm làm việc bằng một tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố tại thời điểm có quyết định tuyên bố HĐLĐ vô hiệu toàn bộ.

Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến 51 Hàng Bồ, Hà Nội và 39 Trương Định, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp.

Trung Hiếu