Bốn Bộ trưởng: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ sẽ trả lời chất vấn

Sáng 11-11, tại Nhà Quốc hội, trả lời báo chí bên lề phiên họp tổ, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, bốn Bộ trưởng: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp này.

Bốn Bộ trưởng: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ sẽ trả lời chất vấn - Ảnh 1

Ông Nguyễn Hạnh Phúc (ảnh trên) nhấn mạnh, qua tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thực tiễn phát biểu của các đại biểu Quốc hội trên Nghị trường, Văn phòng Quốc hội đã tập hợp lại 16 nhóm vấn đề; sau đó Tổng Thư ký Quốc hội làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội lựa chọn 11 vấn đề báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lựa chọn năm vấn đề.

Ngày hôm qua, 10-11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xin ý kiến các đại biểu Quốc hội lựa chọn 4/5 vấn đề để trên cơ sở đó đưa ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn sắp tới, liên quan đến lĩnh vực Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ... sẽ do các Bộ trưởng đăng đàn trả lời chất vấn.

Ông cho biết, Thủ tướng Chính phủ sẽ là người trả lời cuối cùng những nhóm vấn đề lớn của các đại biểu Quốc hội quan tâm. Thời gian chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được tiến hành trong 2,5 ngày, từ ngày 15 đến 17-11.

Qua tổng kết kinh nghiệm trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn năm năm qua, Kỳ họp lần này cơ bản vẫn được thực hiện như trước. Theo đó, hai kỳ họp giữa nhiệm kỳ và cuối nhiệm kỳ, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp đối với Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ. Các phiên họp đầu năm và cuối năm sẽ theo thông lệ chọn nhóm vấn đề, chọn các Bộ trưởng để trả lời chất vấn.

“Đây cũng là lần đầu tiên thành viên Chính phủ trả lời tại nhiệm kỳ này, trong đó có nhiều Bộ trưởng mới. Các nhóm vấn đề được chọn tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ này về cơ bản đều là nội dung mới, vì vậy, Quốc hội sẽ vừa làm, vừa rút kinh nghiệm để hoàn thiện dần”, ông Nguyễn Hạnh Phúc nói.

Tổng Thư ký nói rõ thêm, thời gian đặt câu hỏi của các đại biểu vẫn trong khoảng thời gian hai phút, vì vậy, các đại biểu Quốc hội sẽ đi thẳng vào vấn đề, tập trung đặt câu hỏi vào những nội dung chính. Bên cạnh đó, phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ có các đại biểu Quốc hội giơ biển tranh luận. Đây là hoạt động đổi mới của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, tại các phiên thảo luận và chất vấn, các đại biểu Quốc hội đều có thể giơ biển tranh luận.

“Điều này giúp cho các đại biểu có thể nêu ý kiến, đặt câu hỏi đến cùng, để các thành viên Chính phủ làm rõ thêm các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm. Đây là điểm tốt cần phát huy trong thời gian tới”. Ông Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh.

Được biết, đối với lĩnh vực công thương, các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp này quan tâm đến nguyên nhân, trách nhiệm thực hiện và biện pháp xử lý đối với các dự án thua lỗ, kém hiệu quả, các dự án đã được phê duyệt nhưng chưa được triển khai, gây lãng phí, hoang hóa; việc bán hàng đa cấp cần được kiểm soát chặt chẽ để tránh thiệt hại cho người dân... Bên cạnh đó, việc tổ chức mạng lưới bán lẻ trong điều kiện hội nhập, việc quản lý, chống hàng giả, hàng lậu, kém chất lượng...

Về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, các đại biểu Quốc hội quan tâm đến lĩnh vực việc thực hiện chính sách pháp luật trong xử lý môi trường trong các cơ sở công nghiệp, dịch vụ, làng nghề, khu dân cư; trách nhiệm của các bộ ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với các dự án để xảy ra sự cố môi trường; quản lý xử lý về ô nhiễm môi trường và giải pháp thích ứng với ứng phó biến đổi khí hậu; quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản.

Trong lĩnh vực nội vụ, các đại biểu Quốc hội dành sự quan tâm đến việc tinh giản bộ máy biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; việc thực hiện Đề án vị trí việc làm, cải cách tiền lương, nâng cao hiệu quả hiệu quả, thi hành công vụ, cải thiện chỉ số hài lòng của người dân...

Tổng Thư ký Quốc hội cho rằng tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV, đây cũng là lần đầu tiên thành viên Chính phủ trả lời tại nhiệm kỳ này. Có nhiều Bộ trưởng mới, đại biểu Quốc hội là mới nên người hỏi, người trả lời vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Vì thế, tinh thần chung là tránh việc hỏi và trả lời dài dòng, mà nên tập trung vào nội dung chính, đi thẳng vào vấn đề. “Mỗi lần hỏi đại biểu Quốc hội chỉ có hai phút, nên đại biểu Quốc hội tránh giải thích gì cả mà vào thẳng vấn đề luôn”. Ông Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ.

* “Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ trả lời sau khi các Bộ trưởng trả lời xong. Trong quá trình trả lời đó, các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách từng lĩnh vực một cũng phải có trả lời làm rõ thêm. Thủ tướng Chính phủ trả lời cuối cùng, kết hợp tất cả các vấn đề lớn. Thủ tướng Chính phủ cũng phải trả lời một số câu hỏi đại biểu chất vấn tại hội trường” (Chủ nhiệm Văn phòng, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc)