Bốn anh em khiếm thị trên dặm đường mưu sinh

Cả 4 đứa con của chị Lương - anh Dực bị khiếm thị, đứa ra Hà Nội, đứa vào TP HCM kiếm sống, đứa nằm liệt giường thập tử nhất sinh. Đêm đêm, nghĩ về những đứa con bệnh tật đang lưu lạc giữa nhân gian, nỗi buồn của hai vợ chồng nghèo phủ kín căn nhà đầy thê lương cô quạnh.