Bombay đang phát triển thành một Thượng Hải thứ hai (tiếp)

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Bombay là một thành phố đông đúc và đất đai thì khan hiếm. Chi phí nhà ở, trong đó bao gồm tiền thuê, các khoản thuế địa phương và các loại phí dịch vụ, ở mức 52,74 đôla trên một phút vuông mỗi năm, cao hơn bất cứ nơi nào ở Ấn Độ.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/33982/default.aspx