Bom trong gấu bông và đồ chơi

A.Bình (Theo Dailymail)

(Cadn.com.vn) - Tại thị trấn bị chiến tranh tàn phá Mosul, Iraq, một con gấu bông hay chiếc xe đồ chơi là kho báu đối với trẻ em. Tuy nhiên, đồ chơi này thực ra là một cái bẫy chết người, sẽ phát nổ ngay khi được chạm vào. Đây là âm mưu độc ác mà IS đang thực hiện, nhắm đến trẻ em.

Bom trong gấu bông và đồ chơi - Ảnh 1