Bom hóa học ảnh hưởng xấu tới các cựu chiến binh

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Một nghiên cứu khoa học mới được công bố ngày 11/3 cho biết, các cựu chiến binh từng tham chiến tại vùng Vịnh năm 1991 khi trở về nhà vẫn có hiện tượng đau ốm.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/khcn/2008/3/86801.cand