Bơm 80.000 tấn dầu thô đầu tiên vào nhà máy lọc dầu Dung Quất

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ngày 5/12, 80.000 tấn dầu thô dùng để chạy thử đã được bơm vào nhà máy lọc dầu Dung Quất an toàn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=15&NewsId=114697