Bôlivia tiếp tục quốc hữu hóa ngành dầu khí

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 27/3, Chính phủ Bôlivia thông báo tiếp tục mua lại cổ phần, trị giá khoảng 200 triệu USD, của 4 công ty dầu khí nước ngoài, trong khuôn khổ chính sách quốc hữu hóa ngành dầu khí được Tổng thống Evo Moralez công bố hồi tháng 5/2006.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/242566/Default.aspx