Bồi thường do cấp phép xây dựng chậm

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    2 đăng lạiGốc

    Ngày 2-7, Bộ Xây dựng đã đưa ra dự thảo nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Theo trên, cơ quan cấp giấy phép xây dựng khi đã nhận...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/chinhsachphantich/2008/07/03/092822/8863