Bồi thường cho đất rạch tự chuyển mục đích

UBND TP.HCM đã có văn bản chấp thuận đề xuất của Hội đồng Thẩm định bồi thường về việc hỗ trợ bồi thường cho đất rạch tự chuyển đổi thành đất nông nghiệp tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trước đó, Hội đồng Thẩm định đã thống nhất về hướng hỗ trợ đối với đất rạch tự chuyển mục đích thành đất ao, đất ruộng, đất ở tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đối với đất rạch tự chuyển mục đích thành đất ở, UBND quận 2 báo cáo: Hiện trạng các trường hợp này không còn là rạch mà đã thành đất ở, có nhà ở. Nhiều trường hợp sinh sống ở đây đã có sổ hộ khẩu, phần rạch theo tài liệu bản đồ cũng chỉ là rạch nhánh, không thuộc sự quản lý của Sở GTVT, việc san lấp không làm ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước của khu vực. UBND quận 2 cho rằng nếu xét theo quan điểm “phù hợp quy hoạch, sử dụng lâu dài” thì thuộc trường hợp đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận. Do đó, Hội đồng Thẩm định đồng ý với đề xuất vận dụng hỗ trợ theo diện chiếm dụng đất ở và chỉ áp dụng cho khu đô thị mới Thủ Thiêm. “Trường hợp san lấp rạch vẫn còn chức năng tiêu thoát nước thì chỉ xem xét hỗ trợ theo diện nhà ở, công trình xây dựng không hợp pháp trên kênh rạch” - hội đồng đề nghị.

Đối với kênh rạch tự chuyển thành đất nông nghiệp, tại thời điểm có quyết định thu hồi đất thì không còn là rạch. Cụ thể, tài liệu bản đồ lập năm 2002 do Sở TN&MT kiểm định cho thấy đất đã có thửa, có chủ sử dụng, hiện trạng đến lúc lập hồ sơ bồi thường là đất nông nghiệp trồng cây hằng năm, lâu năm. Hội đồng Thẩm định thống nhất với đề nghị áp dụng hỗ trợ với trường hợp trước thời điểm có quyết định thu hồi đất nói trên mà bản đồ hiện trạng và tài liệu liên quan thể hiện khu đất riêng biệt, có số thửa và hiện trạng đang sử dụng không còn là rạch. Theo đề xuất của quận 2, trường hợp này được hỗ trợ dưới hình thức là đất nông nghiệp chiếm dụng và theo thời điểm sử dụng (bằng 50% hoặc 80% đơn giá đất nông nghiệp).

CẨM TÚ