Bồi thường 5 lần kinh phí nếu vi phạm hợp đồng đào tạo y tế

Các cá nhân vi phạm chính sách bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ ngành y tế tỉnh Tây Ninh phải đền bù kinh phí đào tạo, mức đền bù bằng 5 lần tổng mức học phí và các chi phí khác đã được hỗ trợ trong thời gian học tập.

Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Tây Ninh.

Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Tây Ninh.

Tại Nghị quyết số 76/2024/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 47/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Tây Ninh về chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Tây Ninh được thông qua tại kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh, có hiệu lực ngày 10.6.2024, quy định các cá nhân vi phạm chính sách bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ ngành y tế tỉnh Tây Ninh phải đền bù kinh phí đào tạo, mức đền bù bằng 5 lần tổng mức học phí và các chi phí khác đã được hỗ trợ trong thời gian học tập.

Theo đó, các đối tượng được quy định sau khi tốt nghiệp ra trường không nhận công tác theo sự phân công của Sở Y tế hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, tự ý không tiếp tục làm việc tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập của tỉnh sẽ đền bù kinh phí bằng 5 lần tổng mức học phí và các chi phí khác đã được hỗ trợ trong thời gian học tập (có tính giảm trừ thời gian cá nhân đã làm việc, kể cả thời gian hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập của tỉnh).

Nghị quyết số 76 bổ sung quy định về mức đền bù đối với các đối tượng là học sinh phổ thông được UBND tỉnh cử đi học bác sĩ chính quy, sinh viên đang học y khoa tại các trường đại học trong nước và ngoài nước phải đền bù bằng 5 lần tổng kinh phí do tỉnh hỗ trợ. Trường hợp cá nhân không tham gia học hoặc không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí đã được tỉnh hỗ trợ.

Lý do, Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ chỉ quy định mức đền bù kinh phí đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhưng chưa có quy định mức đền bù kinh phí đào tạo đối với đối tượng là học sinh phổ thông được xét cử đi đào tạo bác sĩ chính quy, sinh viên đang học y khoa tại các trường đại học trong nước và nước ngoài.

Bác sĩ chăm sóc bệnh nhi tại Khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Tây Ninh.

Mức đền bù gấp 5 lần này làm cơ sở ký hợp đồng đào tạo với cá nhân trước khi cử đi học hoặc nhận hỗ trợ, đồng thời là biện pháp bảo đảm các đối tượng sau khi tốt nghiệp về làm việc tại các đơn vị y tế công lập của tỉnh Tây Ninh phù hợp và có tính kế thừa với các quy định trước đây.

Nghị quyết số 76 bổ sung những trường hợp đang hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết số 47 được tiếp tục thực hiện đến khi hoàn thành khóa học. Điều khoản bổ sung tạo thuận lợi cho cá nhân đi học và ràng buộc các đối tượng sau khi học xong về địa phương công tác.

Theo Sở Y tế, tính đến thời điểm hiện tại, có 29 trường hợp sau khi được đào tạo bác sĩ nhưng không trở về làm việc, chấp nhận bồi hoàn kinh phí đào tạo theo quy định, tổng số tiền bồi hoàn trên 10,5 tỷ đồng. Ngành y tế có 178 trường hợp được cử đi đào tạo bác sĩ (đào tạo theo địa chỉ) từ năm 2022 trở về trước là đối tượng được chuyển tiếp theo Nghị quyết số 76 của HĐND tỉnh.

Tâm Giang

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/boi-thuong-5-lan-kinh-phi-neu-vi-pham-hop-dong-dao-tao-y-te-a174182.html