"Bội thực" cổ phiếu mới tăng vốn

(VietNamNet) - Các DN đang “vắt chân lên cổ” để thực hiện nghị quyết được đại hội đồng cổ đông thông qua từ đầu năm về kế hoạch tăng vốn của năm 2007, sau khi UBCKNN cấp phép cho một loạt các DN được chào bán cổ phiếu ra công chúng.