Bồi dưỡng nghiệp vụ về viết kịch và lý luận phê bình sân khấu

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Khắc phục tình trạng thiếu kịch bản hay và những cây bút viết lý luận phê bình sân khấu sắc sảo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định triển khai Đề án "Bồi dưỡng tác giả, nhà lý luận phê bình sân khấu trẻ".

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=127701&sub=134&top=43