Bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác dân vận chính quyền năm 2024 tại các địa phương

Từ ngày 19 đến 21-6, Ban Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác dân vận chính quyền, việc triển khai các công trình, dự án trọng điểm, công tác tiếp công dân năm 2024 trên địa bàn các huyện: Vạn Ninh, Cam Lâm, Khánh Vĩnh. Tham gia lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn; cán bộ phụ trách thực hiện công tác dân vận chính quyền; cán bộ tham mưu công tác triển khai các công trình, dự án trọng điểm và tiếp công dân của các địa phương, cơ quan, đơn vị; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Ban Dân vận huyện ủy các đại phương.

Quang cảnh hội nghị tại huyện Khánh Vĩnh

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng liên quan đến công tác dân vận chính quyền; Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 13-12-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong việc triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; một số văn bản luật, dưới luật, văn bản hướng dẫn liên quan đến việc triển khai các công trình, dự án trọng điểm; kết quả triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn; một số kỹ năng, kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm. Đồng thời quán triệt chủ trương, quan điểm của Đảng, một số văn bản luật, dưới luật, văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; một số kỹ năng, kinh nghiệm trong thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thông qua đó, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng và cơ quan nhà nước các cấp trong thực hiện công tác dân vận chính quyền, việc triển khai các công trình, dự án trọng điểm và công tác tiếp công dân.

C. VÂN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202406/boi-duong-nghiep-vu-ve-cong-tac-dan-van-chinh-quyen-nam-2024-tai-cac-dia-phuong-3ea498f/