Bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông phòng chống ma túy

Phương Kiếm

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Ngày 27-10, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông phòng, chống ma túy trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Ngoài việc thông tin về tình hình phòng, chống ma túy trên phạm vi cả nước cũng như tại TP Đà Nẵng trong năm 2016, các tuyên truyền viên đến từ CATP Đà Nẵng và BCH BĐBP thành phố đã phổ biến rộng rãi những hành vi phạm tội về ma túy cần tập trung truyền thông; công bố danh sách 10 loại ma túy phổ biến nhất và những tác hại của chúng; đưa ra cảnh báo một số loại ma túy mới xuất hiện tại Việt Nam; đặc điểm tội phạm cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy và các giải pháp phòng ngừa. Hội nghị cũng đi sâu vào nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy theo hướng nào để đạt hiệu quả cao nhất; đặc biệt là vai trò tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền qua hình thức thông tin cổ động, truyền thông qua hình thức văn nghệ quần chúng, văn hóa đọc cũng như qua hình thức sinh hoạt câu lạc bộ...