Bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND cấp xã

Ngày 18-7, UBND huyện Diên Khánh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong thời gian 3 ngày, các đại biểu HĐND cấp xã sẽ được học tập, nghiên cứu 6 chuyên đề: Một số vấn đề về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương; Kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận; Kỹ năng giám sát; Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin; Kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; Kỹ năng trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm cung cấp thông tin, trau dồi phương pháp kỹ năng và kinh nghiệm hoạt động cho các đại biểu HĐND xã.

UBND huyện Diên Khánh sẽ tiếp tục tổ chức thêm 2 lớp trong tháng 7; tổng số 3 lớp học có 443 đại biểu HĐND cấp xã tham dự.

BẢO NGUYÊN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202207/boi-duong-ky-nang-cho-dai-bieu-hdnd-cap-xa-8257526/