Bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã

V.H

Bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã - Ảnh 1

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG- Sáng 12-11, Huyện ủy Hòa Vang khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng cho 150 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã và đội ngũ thuộc diện quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025. Trong thời gian 5 ngày, các học viên được nghiên cứu 7 Chuyên đề: Phát triển kỹ năng lãnh đạo; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ chủ chốt cấp xã; Kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch KT-XH của địa phương; Kỹ năng tuyên truyền, vận động, hòa giải ở cơ sở; Vai trò, trách nhiệm và kỹ năng thực hiện vai trò, trách nhiệm của chính quyền cấp xã; Kỹ năng trong công tác lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính ở cấp xã và Kỹ năng trong công tác Đảng, công tác cán bộ ở xã hiện nay.