Bồi dưỡng kiến thức xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên cơ quan thông tấn, báo chí

  Tạp chí Văn Hóa & Phát Triển
  397 liên quanGốcHà Nội

  Ngày 14/7/2022, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí năm 2022. Hội nghị diễn ra trong 1 ngày.

  Dự chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương đồng chí Trương Thị Mai (ảnh trên) - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam; Cùng hơn 1.500 cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên cả nước.

  Tại điểm cầu Vĩnh Phúc

  Hội nghị được kết nối trực tuyến đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy của 63 tỉnh, thành phố. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở Thông tin và Truyền thông; đại diện các cơ quan báo chí tỉnh Vĩnh Phúc và đại diện phóng biên, biên tập viên của các báo, tạp chí có văn phòng đại diện tại tỉnh.
  Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền xây dựng Đảng và khẳng định tầm quan trọng của hội nghị trong bối cảnh đây là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, công tác xây dựng Đảng và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng có những điểm mới, nội dung mới, quan điểm mới, quy tắc mới.
  Đồng chí Trương Thị Mai đã trao đổi những nội dung công việc diễn ra trong năm 2022 và yêu cầu lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục dành sự quan tâm nhiều hơn nữa để có nhiều tác phẩm chất lượng, thiết thực phản ánh đa dạng, phong phú các nội dung về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Qua đó, góp phần tuyên truyền, lan tỏa những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân, đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đến cấp ủy, chính quyền. Bên cạnh các tác phẩm báo chí phản ánh, nêu gương, cần tăng cường các tác phẩm phê phán các hành vi, hoạt động sai trái, qua đó xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

  Buổi chiều tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc đại điện các cơ quan thông tấn, báo chí đi dự đầy đủ

  Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã khái quát một số nội dung lớn trong Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28-4-2022 của Bộ Chính trị “Về luân chuyển cán bộ”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021, Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung...

  Nhân đây, đồng chí Trương Thị Mai đã gợi ý một số đề tài để các cơ quan thông tấn, báo chí nghiên cứu, lựa chọn để tuyên truyền, như: Bí thư không phải là người địa phương; Các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa; Đẩy mạnh tinh thần phê bình và tự phê bình; bố trí sắp xếp cán bộ; Phát triển đảng trong khu vực ngoài Nhà nước; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Luân chuyển, đào tạo cán bộ trẻ...

  Ghi nhận những nỗ lực, sự tham gia nhiệt tình của đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong những năm qua, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương hy vọng thời gian tới sẽ tiếp tục có những cây viết giỏi, sâu sắc, mang tính thực tiễn cao, đóng góp vào công tác xây dựng Đảng.
  Thông qua hội nghị, các học viên được các báo cáo viên có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng trao đổi, chia sẻ và cùng giải đáp những thắc mắc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với các chuyên đề chính, gồm: Những điểm mới về công tác xây dựng Đảng trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch; Những nội dung quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5 khóa XIII; Kinh nghiệm lựa chọn đề tài và kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; Giới thiệu mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng.

  Tiến Dũng

  Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/boi-duong-kien-thuc-xay-dung-dang-cho-lanh-dao-phong-vien-bien-tap-vien-co-quan-thong-tan-bao-chi-a13993.html