Bồi dưỡng kiến thức xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí

  Đại Biểu Nhân Dân
  397 liên quanGốcHà Nội

  Sáng 14.7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2022.

  Dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình; đại diện các đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng toàn thể lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương tại Hà Nội.

  Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trung Thành

  Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trung Thành

  Hội nghị có sự tham gia của gần 1.500 học viên đến từ các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và các đơn vị liên quan. Đây là năm thứ 2 Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí được tổ chức.

  Hội nghị đã giới thiệu các nội dung mới về: xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ Khóa XIII của Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay; chia sẻ những kinh nghiệm lựa chọn đề tài và kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; nội dung thông tin, tuyên truyền năm 2022 và một số mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị...

  Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm lan tỏa chủ trương của Đảng tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đại hội XIII của Đảng xác định, cần đặc biệt coi trọng đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ; đồng thời, khẳng định 10 nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng là: Xây dựng Đảng về chính trị; xây dựng Đảng về tư tưởng; xây dựng Đảng về đạo đức; xây dựng Đảng về tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; xây dựng cán bộ và người đứng đầu; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật; quan hệ giữa Đảng với dân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, "dựa vào dân để xây dựng Đảng" không phải là khẩu hiệu mà phải trở thành hành động thực chất. Vừa qua Bộ Chính trị đã ban hành 3 văn bản để Nhân dân tham gia giám sát, phản biện, đặc biệt là giám sát về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

  Quang cảnh Hội nghị bồi dưỡng. Ảnh: Trung Thành

  Quang cảnh Hội nghị bồi dưỡng. Ảnh: Trung Thành

  Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng nêu rõ, điểm mới của Kết luận số 21 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" so với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) trước hết là mở rộng phạm vi, không chỉ gói gọn trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà mở rộng ra cả hệ thống chính trị. Hai là, không chỉ ngăn chặn, đẩy lùi mà phải chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tức là cấp độ, cường độ cao hơn, phải có bước đột phá, quyết liệt hơn, thái độ xử lý nghiêm túc hơn. Ba là, kết hợp hài hòa giữa "xây" và "chống". Có những lúc phải đẩy mạnh "chống" để hỗ trợ "xây", nhưng về lâu dài, "xây" vẫn là quan trọng. Bốn là, hoàn thiện hệ thống pháp luật để mọi cán bộ, đảng viên đều phải tuân thủ trong quá trình thực thi nhiệm vụ; đẩy mạnh phê bình và tự phê bình, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, lợi ích nhóm, quan liêu, vô cảm, xa dân...

  Về bố trí, sắp xếp cán bộ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thông tin, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu bầu, phê chuẩn 50 chức danh của các cơ quan Nhà nước, tham mưu bố trí khá nhiều cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy. Việc có 17 đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị xử lý kỷ luật là điều rất đáng tiếc, nhưng theo Kết luận số 21 thì phải xử lý nghiêm.

  Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn phát biểu. Ảnh: Trung Thành

  Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn phát biểu. Ảnh: Trung Thành

  Về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đang được giao chuẩn bị, trình Ban Chấp hành Trung ương nội dung về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới. Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, có 3 nhiệm vụ đột phá gồm: Một là, hoàn thiện thể chế. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng trong các nghị quyết, cương lĩnh bằng những văn bản cụ thể để chủ trương đi vào cuộc sống. Hai là, dân chủ gắn với kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục phát huy dân chủ nhưng cũng phải gắn với kỷ luật, kỷ cương, tạo môi trường để cán bộ đổi mới sáng tạo. Ba là, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cũng như kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

  Cán bộ, biên tập viên, phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân tham dự Hội nghị bồi dưỡng. Ảnh: Trung Thành

  Cán bộ, biên tập viên, phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân tham dự Hội nghị bồi dưỡng. Ảnh: Trung Thành

  Cán bộ, biên tập viên, phóng viên dự Hội nghị bồi dưỡng. Ảnh: Trung Thành

  Cán bộ, biên tập viên, phóng viên dự Hội nghị bồi dưỡng. Ảnh: Trung Thành

  Nhấn mạnh lại tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương mong muốn, lãnh đạo các cơ quan báo chí, các phóng viên, biên tập viên tiếp tục dành sự quan tâm, lựa chọn đề tài thiết thực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, lan tỏa mạnh mẽ các yếu tố tích cực, các chủ trương đổi mới trong cán bộ đảng viên, trong xã hội, đồng thời phê phán những hành vi, hành động sai trái, tiêu cực, qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày trong sạch vững mạnh.

  Thành Trung

  Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/su-kien-noi-bat/boi-duong-kien-thuc-xay-dung-dang-cho-lanh-dao-co-quan-thong-tan-bao-chi-phong-vien-bien-tap-vien-i295408/