Bồi dưỡng kiến thức xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí năm 2022

Ngày 14/7, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí năm 2022.

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí năm 2022 tại điểm cầu Vĩnh Phúc.

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí năm 2022 tại điểm cầu Vĩnh Phúc.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy của 63 tỉnh, thành phố. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở Thông tin và Truyền thông; đại diện các cơ quan báo chí tỉnh và đại diện phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương, văn phòng đại diện trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền xây dựng Đảng và khẳng định tầm quan trọng của Hội nghị trong bối cảnh đây là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, công tác xây dựng Đảng và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng có những điểm mới, nội dung mới, quan điểm mới, quy tắc mới…

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã khái quát một số nội dung lớn trong Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021, Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung...

Nhân đây, đồng chí Trương Thị Mai đã gợi ý một số đề tài để các cơ quan thông tấn, báo chí nghiên cứu, lựa chọn để tuyên truyền, như: Bí thư không phải là người địa phương; các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa; đẩy mạnh tinh thần phê bình và tự phê bình; bố trí sắp xếp cán bộ; Phát triển Đảng trong khu vực ngoài Nhà nước; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; luân chuyển, đào tạo cán bộ trẻ...

Ghi nhận những nỗ lực, sự tham gia nhiệt tình của đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong những năm qua, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương hy vọng thời gian tới sẽ tiếp tục có những cây viết giỏi, sâu sắc, mang tính thực tiễn cao, đóng góp vào công tác xây dựng Đảng.

Thông qua Hội nghị, các học viên được các báo cáo viên có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng trao đổi, chia sẻ và cùng giải đáp những thắc mắc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với các chuyên đề chính, gồm: Những điểm mới về công tác xây dựng Đảng trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch; những nội dung quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5 khóa XIII; kinh nghiệm lựa chọn đề tài và kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; giới thiệu mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng.

Bích Huệ

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/boi-duong-kien-thuc-xay-dung-dang-cho-lanh-dao-phong-vien-bien-tap-vien-cac-co-quan-thong-tan-bao-chi-nam-2022-336047.html