Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho tuyên truyền viên cơ sở

Mới đây, Sở Tư Pháp Thành phố Hà Nội phối hợp với UBND Huyện Đông Anh và UBND Huyện Mê Linh tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật cho báo cáo viên pháp luật Huyện và tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở.

Tham dự có hơn 500 công chức Phòng Tư pháp huyện, báo cáo viên pháp luật huyện và đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn. Tại buổi tập huấn, các cán bộ được nghe báo cáo viên giới thiệu về điểm mới của Luật Đất đai năm 2024. Luật Đất đai 2024 tăng 2 chương so với Luật năm 2013, bổ sung một Chương về phát triển Quỹ đất; tách riêng Chương về Thu hồi đất, trưng dụng đất và Chương về Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Hơn 500 công chức Phòng Tư pháp huyện, báo cáo viên pháp luật huyện và đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn tham dự buổi tập huấn

Hơn 500 công chức Phòng Tư pháp huyện, báo cáo viên pháp luật huyện và đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn tham dự buổi tập huấn

Luật Đất đai năm 2024 cũng bổ sung thêm một số trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất từ 1/1/2025: hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở mà không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi.

Sau buổi tập huấn, các tuyên truyền viên đã được tiếp cận với những chính sách mới của Luật Đất đai năm 2024 để vận dụng vào thực tiễn trong quá trình công tác.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/boi-duong-kien-thuc-phap-luat-cho-tuyen-truyen-vien-co-so-232541.htm